taropak
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

Poleć nas innym
Beskidzkie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
Beskidzkie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
Śmieci i odpady tworzyw sztucznych mogą stać się ponownie użytecznym produktem rynkowym.

    * ZAJMUJEMY się odzyskiem, w tym recyklingiem , zbieraniem i transportem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, papieru, wielomateriałowych i zmieszanych.  
    * ŚWIADCZYMY usługi recyklingu w tym również Mobilnymi Urządzeniami Recyklingowymi u posiadacza lub zbierającego odpad.
    * WYTWARZAMY regranulaty, aglomeraty, przemiały.
    * PRODUKUJEMY z odzyskanych surowców elementy małej architektury ogrodowej, profile o długości do 3,5 m, formy przestrzenne np.: stojaki pod znaki drogowe, palety, ławki parkowe itp.
                    
Przyjmujemy do recyklingu odpady opakowaniowe:
    * butelki PET: PE, PP,
    * folie LDPE, z których produkujemy: aglomerat i regranulat,
    * folie stretch LLDPE, folie PP,
    * tworzywa twarde, tj.: transportery po napojach, z których produkujemy: przemiał, regranulat PP, PE, PS, ABS.
    * Opakowania wielomateriałowe (Tetra-pack itp.)
    * Zmieszane odpady opakowaniowe,
    * Opakowania z tekstyliów,
    * Opakowania z drewna,
    * Opakowania ze szkła.

Strona internetowa:www.bcr.com.pl
Wizytówka:www.bcr.opakowaniawpolsce.pl
Adres e-mail:bcr@bcr.com.pl
Telefon:tel./fax +48 33 875 43 33
Ulica:ul. Hałcnowska 68
Kod i miasto:43-300 Bielsko- Biała
Województwo:Śląskie
Dodatkowe zdjęcia