taropak
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

Poleć nas innym
EkoVita PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI
EkoVita PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  prowadzi działalność w oparciu o posiadane Decyzje Starosty Powiatowego na zbieranie i transport odpadów oraz Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii na transport materiału kategorii 3.

Posiadamy numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony środowiska E0000439Z zezwalający na zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Odbieramy   odpady   własnym   transportem   zgodnie   z przepisami. Służymy fachowym doradztwem.
 
Serdecznie  zachęcamy  do  korzystania  z naszych usług i nawiązania korzystnej współpracy.

Odbieramy m.in.:
- Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach     
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)     
Opakowania z papieru i tektury     
Opakowania z tworzyw sztucznych     
Opakowania z drewna     
Opakowania z metali     
Opakowania wielomateriałowe     
Zmieszane odpady opakowaniowe     
Opakowania z tekstyliów     
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)     
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

- odpady gastronomiczne (kuchenne) kat. 3
- odpady medyczne, leki
- odpady weterynaryjne
- odczynniki chemiczne
- sprzęt elektroniczny i elektryczny
- zużyte czyściwo, filtry
- farby, lakiery, kleje
- inne odpady przemysłowe
Strona internetowa:www.ekovita.pl
Wizytówka:www.ekovita.opakowaniawpolsce.pl
Adres e-mail:biuro@ekovita.pl
Telefon:Biuro we Wrocławiu:
+48 071 352 89 70
+48 071 352 89 71
+48 604 57 62 12
Ulica: ul. Sienkiewicza 27
Kod i miasto:56-120 Brzeg Dolny
Województwo:Dolnośląskie