taropak
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

Poleć nas innym
WASTROL sp. z.o.o.
WASTROL sp. z.o.o.
Spółka nasza powstała w roku 1990. Wtedy nosiła nazwę ODPAD Przedsiębiorstwo Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Przemysłowych. Spółkę założyło 13 największych zakładów z Poznania i okolic w celu budowy składowiska odpadów przemysłowych. Poszukiwania lokalizacji na składowisko trwały 7 lat bez efektu. 

Od początku naszej działalności zajmowaliśmy się utylizacją odpadów przemysłowych wykorzystując możliwości technologiczne utylizacji współpracujących z nami firm. Usługi świadczyliśmy dla naszych wspólników, jak i dla innych zakładów. W 1992r. braliśmy udział w opracowaniu gospodarki odpadami dla m. Poznania, które wykonywała Japońska Agencja JCA.
W latach 1994-95 zostaliśmy zaangażowani do opracowania inwentaryzacji odpadów przemysłowych woj. poznańskiego.

Wskutek zachodzących przemian własnościowych w firmach wspólników w 1996r. spółka sprywatyzowała się i zmieniła nazwę na WASTROL. Zajęliśmy się wyszukiwaniem dla naszych zleceniodawców odpowiednich metod i sposobów zagospodarowania odpadów.

Oferujemy profesjonalne opracowania gospodarki odpadami dla wszystkich zgłaszających swoje potrzeby zakładów. Dysponujemy magazynem o powierzchni 500m2, specjalistycznymi pojemnikami dla odpadów niebezpiecznych ASP 800 i ASP 1000.

Współpraca z wieloma firmami przetwarzającymi i unieszkodliwiającymi odpady pozwala nam na oferowanie niskich cen na różne rodzaje odpadów. Odbieramy odpady w naszym magazynie lub bezpośrednio od klienta wyspecjalizowanym transportem.  Mamy zawartych ok. 500 umów na odbiór odpadów. Przez 7 lat obsługiwaliśmy firmę VOLKSWAGEN Poznań. Jesteśmy współzałożycielami Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami oraz jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. W roku 2004 otrzymaliśmy certyfikat Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska w uznaniu za nasz profesjonalizm, wysoką jakość usług i doświadczenie.

PRZYJMUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:
- zużyte filtry samochodowe
- zużyte czyściwa i odzież ochronna
- zanieczyszczone rozpuszczalniki
- zużyte chłodziwa
- odpady polakiernicze
- farby drukarskie
- odpady ropopochodne ( zużyte emulsje maszynowe, odpady z separatorów i czyszczenia zbiorników,ziemia zanieczyszczona ropopochodnymi )
- zużyte materiały filtracyjne i sorbenty
- odpady poneutralizacyjne, pogalwaniczne
- odpady z uzdatniania wody
- odpady zawierające azbest
- zużyte świetlówki, lampy wyładowcze i z solariów
- odpady z tworzyw sztucznych i gumy
- odpady wosków wody popłuczne i ługi macierzyste
- smołę pogazową
- zużyty węgiel aktywny
- zużyte ścierniwo
- odpady poszlifierskie
- materiały izolacyjne
- odpady papy nasycone i zużyte
- żywice jonowymienne
- odpady kitów, mas szpachlowych i klejów
- zużyte tonery wraz z kasetami
- pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
- odpady z odlewnictwa metali
- przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia, leki i kosmetyki
- opakowania wykonane z różnych materiałów ( potwierdzenie recyklingu)
- odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe
- szkło
- zużyte urządzenia elektroniczne /monitory, komputery itp./ żużyte akumulatory i baterie
- odpady zawierające rtęć
- odpady z pralni chemicznych
- zużyte oleje i smary ( potwierdzenie recyklingu)
 
Posiadamy decyzję na odbiór i transport odpadów aktualną do 17 maja 2012 r
Strona internetowa:www.wastrol.com.pl
Wizytówka:www.wastrol.opakowaniawpolsce.pl
Adres e-mail:wastrol@wastrol.com.pl
Telefon:tel./fax. +48 61 8741 007          
tel. +48 61 8741 006
tel. kom. +48 601 703 983
Ulica:Romana Maya 1
Kod i miasto:61-371 Poznań
Województwo:Wielkopolskie